Van tiết lưu Danfoss TEAT 20 - 85

  28/04/2016

  Dương Hải

Van tiết lưu Danfoss TEAT 20 - 85 có dãy nhiệt độ nằm trong khoảng 90 - 130 °C có công suất lạnh nằm trong khoảng 16 - 274 kW. Van tiết lưu Danfoss TEAT sử dụng cho hệ thống môi chất lạnh HCFC/HFC R717.

Van tiết lưu Danfoss TEAT 20 - 2 model 068G6065

 

Van tiết lưu Danfoss TEAT 20 - 5 model 068G6127

 

 

Van tiết lưu Danfoss TEAT 20 - 8 model 068G6066

 

 

Van tiết lưu Danfoss TEAT 20 - 20 model 068G6067

 

 

Van tiết lưu Danfoss TEAT 85 - 33 model 068G6072

 

 

Van tiết lưu Danfoss TEAT 85 - 55 model 068G6131

 

 

Van tiết lưu Danfoss TEAT 85 - 85 model 068G6132

 

 

Đóng góp ý kiến

Bình luận (1)

Bình luận bởi Henrietta | 31/12/2016

I really aprpiceate free, succinct, reliable data like this.