Giải pháp tiết kiệm điện

Pin năng lượng Mặt trời (Solar Cells Panels)

Pin năng lượng Mặt trời (Solar Cells Panels)

I – GIỚI THIỆU CHUNG : Một tế bào quang điện (cell) Tấm Pin năng lượng mặt trời (solar cells panel) Pin mặt trời hay pin quang điện, ký hiệu...

Đọc thêm

  28 thg 4, 2016

  FORNAX VN

Pin năng lượng Mặt trời (Solar Cells Panels)

GIỚI THIỆU CHUNG : Một tế bào quang điện (cell) Tấm Pin năn g lượng mặt trời (solar cells panel) Pin mặt trời hay pin quang điện, ký hiệu là PV là hệ thống các tấm vật liệu đặc biệt có khả năng chuyển đổi quang năng của ánh sáng mặt trời thành điện năng. Pin mặt trời được cấu tạo bằng các tế bào quang điện (cells) đơn tinh thể (monocrystalline) và đa tinh thể (polycrystalline) có hiệu suất cao (15% - 18%), công...

Đọc thêm

  23 thg 4, 2016

  Dương Hải