Gas lạnh,dầu lạnh,vật tư

Ống đồng Luvata dạng cuộn

Chi tiết Diameter/ Length(mm) 0.51 0.61 0.71 0.81 0.91 1.0 Length/ (m) 4.75 x x x x x x 15/100 6.35 x x x ...

Đọc thêm

  23 thg 4, 2016

  Dương Hải