Gas lạnh,dầu lạnh,vật tư

Ống đồng Luvata dạng cuộn

Chi tiết   Diameter/ Length(mm) 0.51 0.61 0.71 0.81 0.91 1.0 Length/ (m) 4.75 x x x x  x x 15/100 6.35 x x x x x x 15/100 7.94  x x x x x  x 15/100 9.52  x x x x x  x 15/100 12.7    x x x  x  x 15/100 15.88    x x x  x  x 15/100 19.05     x v  v  v 15/100 22.22     x x x x 15/100   Outer Diameter: 3/16′(4.76mm) ~ 1-1/8(28.58mm) Wall Thickness: 0.016′(0.41mm) ~ 0.05(1.27mm) Length: 15m-50m Standard  Complied: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791 Alloy no.: C12200, C1220, TP2 Main Specification: 

Đọc thêm

  23 Apr, 2016

  Dương Hải