Ống đồng Luvata dạng cuộn

  23/04/2016

  Dương Hải

Chi tiết

 

Diameter/ Length(mm)

0.51

0.61

0.71

0.81

0.91

1.0

Length/ (m)

4.75

x

x

x

x

 x

x

15/100

6.35

x

x

x

x

x

x

15/100

7.94

 x

x

x

x

x

 x

15/100

9.52

 x

x

x

x

x

 x

15/100

12.7

 

 x

x

x

 x

 x

15/100

15.88

 

 x

x

x

 x

 x

15/100

19.05

 

 

x

v

 v

 v

15/100

22.22

 

 

x

x

x

x

15/100

 

Outer Diameter: 3/16′(4.76mm) ~ 1-1/8(28.58mm)
Wall Thickness: 0.016′(0.41mm) ~ 0.05(1.27mm)
Length: 15m-50m

  1. Standard  Complied: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
  2. Alloy no.: C12200, C1220, TP2
  3. Main Specification: 

Đóng góp ý kiến