Van điện từ Danfoss EVRA 3

  28/04/2016

  Dương Hải

Van điện từ Danfoss EVRA 3 sử dụng trong hệ thống NH3. Nhiệt độ làm việc trong khoảng -40 - +105°C.

Van điện từ Danfoss EVRA 3 model: 032F3050

 

Đóng góp ý kiến