Van tiết lưu Danfoss TEAT 20 - 85

  28/04/2016

  Dương Hải

Van tiết lưu Danfoss TEAT 20 - 85 có dãy nhiệt độ nằm trong khoảng 90 - 130 °C có công suất lạnh nằm trong khoảng 16 - 274 kW. Van tiết lưu Danfoss TEAT sử dụng cho hệ thống môi chất lạnh HCFC/HFC R717.

Van tiết lưu Danfoss TEAT 20 - 2 model 068G6065

 

Van tiết lưu Danfoss TEAT 20 - 5 model 068G6127

 

 

Van tiết lưu Danfoss TEAT 20 - 8 model 068G6066

 

 

Van tiết lưu Danfoss TEAT 20 - 20 model 068G6067

 

 

Van tiết lưu Danfoss TEAT 85 - 33 model 068G6072

 

 

Van tiết lưu Danfoss TEAT 85 - 55 model 068G6131

 

 

Van tiết lưu Danfoss TEAT 85 - 85 model 068G6132

 

 

Đóng góp ý kiến

Bình luận (181)

Bình luận bởi Wiqzdurry | 20/09/2022

how much does cialis cost at cvs buying cialis cheap generic cialis tadalafil 20 mg from india

Bình luận bởi Wiqzdurry | 20/09/2022

how much does cialis cost at cvs buying cialis cheap generic cialis tadalafil 20 mg from india

Bình luận bởi Ewxrtstedy | 20/09/2022

is there a generic cialis available pharmacy cialis no prescription cialis pay pal

Bình luận bởi Ewxrtstedy | 20/09/2022

is there a generic cialis available pharmacy cialis no prescription cialis pay pal

Bình luận bởi Ewxrtstedy | 20/09/2022

is there a generic cialis available pharmacy cialis no prescription cialis pay pal

Bình luận bởi NtvcReusy | 18/09/2022

too much cialis tadalafil generic date aurobindo tadalafil

Bình luận bởi NtvcReusy | 18/09/2022

too much cialis tadalafil generic date aurobindo tadalafil

Bình luận bởi Jppltabsstedy | 15/09/2022

tadalafil tablets 20 mg cialis costco brand cialis usa

Bình luận bởi Jppltabsstedy | 15/09/2022

tadalafil tablets 20 mg cialis costco brand cialis usa

Bình luận bởi Jppltabsstedy | 15/09/2022

tadalafil tablets 20 mg cialis costco brand cialis usa

Bình luận bởi Anioamaro | 14/09/2022

buy viagra online usa no prescription sildenafil prices in canada sildenafil buy online canada

Bình luận bởi Anioamaro | 14/09/2022

buy viagra online usa no prescription sildenafil prices in canada sildenafil buy online canada

Bình luận bởi JrczReusy | 14/09/2022

cialis cialis 5mg price viagra vs cialis vs levitra

Bình luận bởi JrczReusy | 14/09/2022

cialis cialis 5mg price viagra vs cialis vs levitra

Bình luận bởi Wnwxdurry | 12/09/2022

order viagra online no prescription female viagra pill prescription viagra free shipping