Van tiết lưu điện tử EEV

  17/06/2016

  FORNAX VN

Van tiết lưu điện tử EEV (Electronic Expansion Valve) không phụ thuộc vào gas lạnh nghĩa là có thể sử dụng cho bất kỳ loại ga nào và được sử dụng cho dàn bay hơi trực tiếp (còn gọi là dàn bay hơi khô). Độ quá nhiệt hơi hút ra khỏi dàn bay hơi có thể điều chỉnh được. Nếu như xảy ra trường hợp giá trị cài đặt độ quá nhiệt của van gây ra những dao động trong vận hành với những tải lạnh nào đó của dàn bay hơi thì hệ thống có thể tự động hiệu chỉnh lại độ quá nhiệt vận hành cho phù hợp.

Chức năng của van tiết lưu điện tử EEV (Electronic Expansion Valve) cũng giống như của van tiết lưu nhiệt, làm nhiệm vụ điều tiết lưu lượng ga lỏng phun vào dàn bay hơi theo độ quá nhiệt hơi hút về máy nén. Nhưng khác với van tiết lưu nhiệt là nó không dùng bầu cảm nhiệt để lấy tín hiệu nhiệt độ quá nhiệt chuyển thành tín hiệu áp suất làm co dãn màng van để đóng mở van tiết lưu mà sư dụng một tín hiệu diện hoặc điện tử từ một bộ vi xử lý có hệ thống điều khiển điện tử để điều chỉnh vị trí kim van tiết lưu. 

Không có van điện từ đứng trước van tiết lưu. Van tiết lưu không phải kiểu tác động bằng màng dãn nở mà là van điều chỉnh bởi một mô-tơ điện. Bộ vi xử lý có 2 đầu cảm nhiệt. Tuy nhiên, với cùng một nguyên lý cấu tạo nhưng mỗi hãng chế tạo có một thiết kế riêng biệt khác nhau. 

Đóng góp ý kiến

Bình luận (9)

Bình luận bởi QGW3HZZCBCBE19EWXF www.yahoo.com Polglaze | 09/12/2022

Hi! Please tell me the number of your office, I will come to you tomorrow. QGW3HZZCBCBE19EWXF www.yahoo.com

Bình luận bởi Kirsten Heinrich | 10/10/2022

Hello! How can I get to you ?

Bình luận bởi Deidre Andrews | 11/09/2022

Please tell me what is the name of the tool for improving memory and mental abilities. It also increases efficiency and gives strength. I just forgot what it's called, I took it from you on this site >>> https://u.to/kWxJHA >>> This remedy helped me a lot after a fashionable illness today!

Bình luận bởi Rex Lanham | 21/08/2022

The day before yesterday I received a message that I need to collect my winnings. But I lost the email with the data to access the site. How do I restore access? >>> https://bit.ly/3zP4jVE

Bình luận bởi Otis Rush | 16/07/2022

I registered on the website last week and filled in my details. But since yesterday I can't log in to my profile. Help me fix everything. Here is a link to my page ►►► https://lnk.do/hm3rWS ✅. Thanks! Elena

Bình luận bởi Salvatore Olmstead | 10/07/2022

►►► ✅ Where can I get my prize? Here? https://lnk.do/sL9YR4 Thanks!

Bình luận bởi Sung Aston | 05/07/2022

►►► ✅ Where can I pick up my gift? Here? https://trackhere.pl/980531

Bình luận bởi Harold Root | 02/07/2022

►►► ✅ Where can I get my prize? Here? https://lnk.do/oRLXPN

Bình luận bởi Hoang anh | 25/11/2020

Hii bên mình bên Alpha làm hệ thống lạnh công nghiệp Bên bạn có con van tiết lưu EEV của hãng schneider ? Valve 5/8 IN ODF SER-D W/cable OJ-ON-96562